Hair Color: Black and White

Tidigare jobb från skolan med en omvandling från guldigt blond till kall blond med svart underhår :)
Tack för att du tar dig tid
att kommentera mitt inlägg :)


»
»
»